Παναγιώτης Βαμβακάς MD PhD       
        Γενικός Χειρουργός

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΩΝ

Χειρουργική θεραπεία επινεφριδίων

Επεμβάσεις στα επινεφρίδια γίνονται συνήθως, για σύνδρομο Cushing, σύνδρομο Conn, φαιοχρωμοκύττωμα και σπανιώτερα για μη λειτουργικούς όγκους (τυχαιώματα,μεταστατικός καρκίνος)


Κλασσική χειρουργική επινεφριδίων

Η ανοικτή χειρουργική των επινεφριδίων, παρ’ ότι πρόκειται για πολύ μικρούς αδένες,απαιτεί τεράστιες τομές, γιατί είναι δύσκολο να φτάσει ο χειρουργός στο πίσω και πάνω μέρος της κοιλιάς, διαμέσου ζωτικών οργάνων. Οι τομές αυτές γίνονται μπροστά στην κοιλιά ή στο πλάι μεταξύ θώρακα και κοιλιάς ή πίσω στο θώρακα.
Η επέμβαση είναι χρονοβόρα, απαιτεί μεγάλη τομή που προκαλεί ισχυρό πόνο και καθηλώνει τον άρρωστο για μέρες στο νοσοκομειακό κρεβάτι, με πιθανότητα περισσότερων μετεγχειρητικών επιπλοκών.
Η επέμβαση  πρέπει να γίνεται με τον κλασσικό τρόπο μόνον για πολύ μεγάλους όγκους(10-12εκ.), ή για τοπική εξάπλωση ενός καρκίνου, που απαιτεί την αφαίρεση και άλλων γειτονικών οργάνων.Λαπαροσκοπική χειρουργική επινεφριδίων
Η λαπαροσκοπική χειρουργική έφερε μια επανάσταση στη χειρουργική των επινεφριδίων.
Γίνεται διακοιλιακά ή εξωπεριτοναϊκά, με συνηθέστερη εφαρμογή διεθνώς την πλάγια διακοιλιακή, όπως την περιέγραψε ο Gagner (1992).


Πώς γίνεται η λαπαροσκοπική επέμβαση

Η νάρκωση είναι γενική.

Ο άρρωστος τοποθετείται σε πλάγια θέση.

Γίνονται συνήθως 4 μικρές τομές (0,5-1εκ.).

Η διάρκεια της επέμβαση είναι 1,5-2 ώρες συνήθως.

Η κινητοποίηση και σίτιση του αρρώστου γίνεται την ίδια μέρα.

Η παραμονή στο νοσοκομείο είναι 2 ημέρες συνήθως.

Η επάνοδος στις καθημερινές δραστηριότητες γίνεται μετά από μία εβδομάδα.

Ποια τα πλεονεκτήματα της λαπαροσκοπικής τεχνικής

Αποφυγή της μεγάλης τομής.

Ελάχιστος μετεγχειρητικός πόνος.

Ταχύτερη κινητοποίηση – σίτιση.

Μικρότερη διάρκεια νοσηλείας.

Ταχύτερη επάνοδος στις καθημερινές δραστηριότητες.

Λιγότερες διαπυήσεις τραύματος – Μετεγχειρητικές κήλες – Ειλεός.

Καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα.

Αποτελέσματα της επέμβασης
Τα αποτελέσματα της επέμβασης κρίνονται εξαιρετικά. Η επέμβαση είναι ασφαλής,αποτελεσματική, με ελάχιστες επιπλοκές, λιγότερες από την κλασσική τεχνική. Η μετατροπή της επέμβασης σε ανοικτή, μπορεί να συμβεί σε εξαιρετικές περιπτώσεις (1-5%).

Παναγιώτης Βαμβακάς Γενικός Χειρουργός

Ενδογενής υπερκορτιζολαιμία-Σύνδρομο Cushing

Οφείλεται στην υπερέκκριση κορτιζόλης από τα επινεφρίδια. Το 85% των περιπτώσεων οφείλεται σε υπερέκκριση ACTH από την υπόφυση ενώ το 15% των περιπτώσεων οφείλεται σε αυτόνομη έκκριση κορτιζόλης από το επινεφρίδιο.
Στην τελευταία περίπτωση τα συχνότερα αίτια είναι το αδένωμα του επινεφριδίου ή ο καρκίνος του επινεφριδίου. Σπανιότερα ως αίτιο ενοχοποιείται η αμφοτερόπλευρη μακροοζώδης ή μικροοζώδης υπερπλασία του επινεφριδίου.
Τελευταία πιθανολογείται και ως αίτιο η υπεραπάντηση του φλοιού του επινεφριδίου στην διέγερση από την ACTH.

Πρωτοπαθής υπεραλδοστερονισμός ή σύνδρομο Conn
Πρόκειται για αυτονομία στην έκκριση της αλδοστερόνης από το φλοιό του επινεφριδίου. Συνοδεύεται συνήθως με αρτηριακή υπέρταση και υποκαλιαιμία.
Τα αίτια του πρωτοπαθούς υπεραλδοστερονισμού είναι συνήθως η αμφοτερόπλευρη υπερπλασία των επινεφριδίων ή το αδένωμα του επινεφριδίου.
Τα τελευταία χρόνια όλο και συχνότερα παρατηρούνται μικτά αδενώματα επινεφριδίων, δηλ. αδενώματα με αυτονομία στην έκκριση τόσο της κορτιζόλης όσο και της αλδοστερόνης.
Φαιοχρωμοκύτωμα

Το φαιοχρωμοκύτωμα είναι ένας όγκος του μυελού των επινεφριδίων που παράγει κατεχολαμίνες. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων είναι καλοήθης όγκος (90% περίπου) αλλά σε ένα ποσοστό 10% μπορεί να αποδειχθεί κακοήθης.
Σε περιπτώσεις του συνδρόμου της πολλαπλής ενδοκρινικής νεοπλασίας το φαιοχρωμοκύτωμα μπορεί να είναι αμφοτερόπλευρο.
Τα συμπτώματα που συνήθως συνοδεύουν το νόσημα είναι η υψηλή αρτηριακή πίεση που συχνά έχει παροξυσμικό χαρακτήρα, πονοκέφαλο, ταχυκαρδία, εφίδρωση, εξάψεις, τρόμος, νευρικότητα, κοιλιακό άλγος.
Η διάγνωση βασίζεται στη μέτρηση των κατεχολαμινών και των μεταβολιτών τους στο αίμα και στα ούρα.
Απεικονιστικά η αξονική και η μαγνητική τομογραφία μπορούν να δώσουν πληροφορίες για τη θέση και το μέγεθος του φαιοχρωμοκυτώματος.
Η θεραπεία συνίσταται στην αφαίρεση του πάσχοντος επινεφριδίου. Απαραίτητη προυπόθεση για την ασφαλή χειρουργική αφαίρεση του φαιοχρωμοκυτώματος είναι η προετοιμασία του ασθενούς (μπλοκάρισμα της παραγωγής ορμονών από τον όγκο με τη χορήγηση για ικανό χρονικό διάστημα φαινόξυβενζαμίνης).

Τυχαιώματα επινεφριδίων (Incidentalomas)

Τα τυχαιώματα των επινεφριδίων είναι όγκοι των επινεφριδίων που ανακαλύπτονται τυχαία σε απεικονιστικούς ελέγχους για διερεύνηση άλλων νοσημάτων.
Αν τα τυχαιώματα δεν είναι ορμονοπαραγωγά δεν έχουν ένδειξη χειρουργικής αντιμετώπισης παρά μόνον αν το μέγεθος τους ξεπερνά τα 3-4 εκατοστά.
Σε περίπτωση υπερέκκρισης επινεφριδιακών ορμονών είναι σαφές ότι χρήζουν χειρουργικής αντιμετώπισης ανεξαρτήτως μεγέθους.


ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΜΒΑΚΑΣ MD PhD

ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ολική θυρεοειδεκτομή


Η αφαίρεση θυρεοειδή δηλαδή η ολική θυρεοειδεκτομή πραγματοποιείται υπό γενική αναισθησία. Είναι μια κλασσική επέμβαση που πραγματοποιείται για ένα πλήθος παθήσεων του θυρεοειδούς αδένα όπως..

διαβάστε περισσότερα...

μόρφωμα μαστού -αντιμετώπιση βιοψία

Δεν είναι όλες οι αλλοιώσεις, διογκώσεις ή σκληρύνσεις καρκινικές και κακοήθεις, μολονότι όλες θα πρέπει να εξετάζονται άμεσα μετά τον εντοπισμό τους. Υπολογίζεται πως το 90% των μαστικών όγκων σε γυναίκες ηλικίας 20 – 50 ετών προκαλούνται από κάποια πάθηση καλοήθους φύσης.

διαβάστε περισσότερα...

παραθυρεοειδεκτομή

Η αντιμετώπιση του αδενώματος παραθυρεοειδούς συνίσταται στην χειρουργική αφαίρεσή του (παραθυρεοειδεκτομή).

διαβάστε περισσότερα...