Παναγιώτης Βαμβακάς MD PhD       
        Γενικός Χειρουργός

Το κόστος μιας χειρουργικής επέμβασης

Υπάρχουν πολλές δαπάνες που συνδέονται με τη χειρουργική επέμβαση που οι ασθενείς γνωρίζουν, αλλά υπάρχουν και πρόσθετες αμοιβές που δεν είναι τόσο προφανείς.Μερικές χειρουργικές επεμβάσεις που είναι κοινές  και πληρώνονται από τον ασθενή όπως πχ οι  αισθητικές επεμβάσεις και η χειρουργική της παχυσαρκίας μπορεί να καλυφθούν σε ένα συνολικό πακέτο, αλλά αυτή είναι η εξαίρεση παρά ο κανόνας. Να λάβετε υπόψη ότι η χειρουργική επέμβαση που κοστολογείται με συνολικό πακέτο μπορεί να μην περιλαμβάνει ειδικό προεγχειρητικό έλεγχο, αλλά μόνο τα βασικά καθώς και τη συνήθη μετεγχειρητική νοσοκομειακή κάλυψη και τίποτε παραπάνω όπως λόγου χάρη μια επιπλοκή. Ας δούμε όμως τους επιμέρους παράγοντες:
  • Χειρουργική αμοιβή

  • Προσωπικό χειρουργείου

  • Η αίθουσα χειρουργείου

  • Χειρουργικά εμφυτεύματα-εργαλεία μιας χρήσης

  • Προεγχειρητικός έλεγχος

  • Φάρμακα

  • Αίθουσα ανάνηψης

  • Νοσοκομειακή φροντίδα
     
Παναγιώτης Βαμβακάς Γενικός Χειρουργός

Χειρουργική αμοιβή

Η μεγάλη πλειοψηφία των χειρουργικών επεμβάσεων απαιτεί τουλάχιστον δύο χειρουργούς για την εκτέλεση μιας επέμβασης και σε μερικές περιπτώσεις, περισσότερους. Υπάρχει πάντα τουλάχιστον ένας χειρουργός που εκτελεί την επέμβαση και ένας αναισθησιολόγος. Για πιο περίπλοκες  χειρουργικές επεμβάσεις, χειρούργοι διαφόρων ειδικοτήτων μπορούν να εργαστούν μαζί για να εκτελέσουν τη χειρουργική επέμβαση. Κάθε χειρουργός ή άλλος ιατρός που συμμετέχει στη διαδικασία θα υποβάλει συνήθως έναν λογαριασμό για τις υπηρεσίες του.

Προσωπικό χειρουργείου

Εκτός από τους χειρουργούς και τον αναισθησιολόγο  που συμμετέχουν στη χειρουργική επέμβαση, υπάρχουν τουλάχιστον δύο πρόσθετα μέλη νοσηλευτικού προσωπικού στη χειρουργική αίθουσα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Η μία νοσηλεύτρια είναι αποστειρωμένη στο ιατρικό τραπέζι και εκτελεί τα χρέη της εργαλειοδοσίας. Η δεύτερη νοσηλεύτρια είναι νοσοκόμα κίνησης, η οποία εκτελεί όλες τις διαδικασίες και ενέργειες που το αποστειρωμένο προσωπικό δεν μπορεί να εκτελέσει. Ένας τεχνικός, συνήθως γνωστός ως χειρουργικός συνεργάτης ή επισκέπτης, ο οποίος είναι αρμόδιος για την παράδοση στο χειρούργο των ειδικών, μιας χρήσης,  αποστειρωμένων εργαλείων και υλικών υψηλής τεχνολογίας που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια της επέμβασης και για την ρύθμιση των μηχανημάτων τους. Σε επεμβάσεις μεγαλύτερες πιθανόν να χρειαστούν επιπρόσθετοι ιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό.
Η αμοιβή για το προσωπικό μπορεί να συμπεριληφθεί στην αμοιβή της αίθουσας χειρουργείου ή της συνολικής χειρουργικής ομάδας.  
Η αίθουσα χειρουργείου

Μια αίθουσα χειρουργείου τιμολογείται με βάση ένα σύνολο από εργασίες-υπηρεσίες που πρέπει να γίνουν πριν και μετά από μια χειρουργική επέμβαση. Οι υπηρεσίες αυτές που πιθανόν να μην είναι ευρέως γνωστές και περιλαμβάνουν την αποστείρωση και τη συντήρηση των οργάνων του χειρουργείου, των μηχανημάτων της αναισθησίας, του καθαρισμού του δωματίου μετά από τη διαδικασία, και άλλων στοιχείων που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης (αναλώσιμα υλικά, υλικά στερέωσης , γείωση, αναισθησιολογικά υλικά, φάρμακα, επιδεσμικό υλικό, κλπ.)

Αίθουσα ανάνηψης

Το δωμάτιο ανάνηψης  ή μονάδα αυξημένης αναισθησιολογικής επαγρύπνησης, είναι η αίθουσα όπου οι ασθενείς μεταφέρονται μετά από τη χειρουργική επέμβαση όπου ελέγχονται οι ζωτικές τους λειτουργίες κατά την επάνοδο από την αναισθησία. Στην αίθουσα ανάνηψης εκτός από τον αναισθησιολόγο και την εξειδικευμένη νοσηλεύτρια υπάρχει και η ανάλογη υλικοτεχνική υποδομή για την αντιμετώπιση μη επιθυμητών μετεγχειρητικών συμβάντων Υπάρχει μια δαπάνη για τον αναγκαίο χρόνο που περνά ο ασθενής υπό στενή ιατρική παρακολούθηση στην ανάνηψη, μαζί με οποιαδήποτε φάρμακα θα δοθούν. 


ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΜΒΑΚΑΣ MD PhD

ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Χειρουργικά εμφυτεύματα-εργαλεία μιας χρήσης

Εάν η χειρουργική σας επέμβαση απαιτεί ένα μόσχευμα ή ειδικό υλικό, όπως ένα πλέγμα, ή γίνεται λαπαροσκοπικά θα υπάρξει μια δαπάνη για το μόσχευμα ή για τα υλικά μιας χρήσης.  Η τιμή των μοσχευμάτων και των λαπαροσκοπικών υλικών ποικίλλει ευρέως, αλλά το γεγονός ότι πρέπει να είναι αποστειρωμένα και να είναι συμβατά ή εργονομικά,  μπορεί να  απαιτήσει την εκτενή έρευνα και τη κλινική δοκιμή με πολύπλοκες διαδικασίες  οι οποίες συνήθως τα καθιστούν αρκετά δαπανηρά. Η δαπάνη αυτή συνήθως καλύπτεται από το ταμείο του ασθενή για τις βασικές του ιδιότητες και για το πιο απλό υλικό πχ ένα πλέγμα πολυπροπυλενίου και δεν καλύπτονται τα πιο ακριβά και σύγχρονα υλικά τα οποία όμως καλύπτονται από τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες


Προεγχειρητικός έλεγχος

Η δρομολόγησή σας στο χειρουργείο, απαιτεί μια αλληλουχία γεγονότων η οποία αρχίζει με την επίσκεψη στο χειρουργό σας, όπου θα γίνει η εκτίμηση (consultation) της αντιμετώπισης της κατάστασής σας , αν πρέπει να χειρουργηθείτε δηλαδή ή όχι, η οποία έχει ένα κόστος μεγαλύτερο από μια κοινή επίσκεψη λόγω της βαρύτητας και της σπουδαιότητάς της, καταναλώνει δε και περισσότερο χρόνο. Οι επισκέψεις που θα χρειαστούν πριν ή και μετά το χειρουργείο αποτελούν ένα κόστος
Ο χειρούργος σας μπορεί να σας στείλει για διάφορες εξετάσεις για να σιγουρευτεί ότι είστε αρκετά υγιείς για να αντέξετε τις πιέσεις μιας χειρουργικής επέμβασης. Αυτές οι εξετάσεις μπορεί να ποικίλουν από εξετάσεις αίματος και ακτινογραφίες έως test κοπώσεως, απεικονιστικές εξετάσεις  (CT, MRI, Ultrasound, PET scans) ή και άλλες επιπρόσθετες εξετάσεις που ο χειρουργός σας ή κάποιος άλλος ειδικός συνεργάτης της χειρουργικής ομάδας ή ο αναισθησιολόγος κρίνουν ότι είναι αναγκαίες. Αυτές οι εξετάσεις μπορεί να κοστίζουν αρκετά χρήματα και συναθροίζονται στο συνολικό κόστος  του χειρουργείου.
Η ημέρα της χειρουργικής σας επέμβασης, μπορεί επίσης να οδηγήσει σε πρόσθετες αμοιβές για τις διάφορες υπηρεσίες . Έχει μεγάλη σημασία αν είναι το χειρουργείο τακτικό( προγραμματισμένο από πριν) ή έκτακτο(επισπεύσθηκε η χειρουργική επέμβαση) αν είναι ημέρα ή νύχτα, καθημερινή ή αργία ή εορτή. Σε περιπτώσεις εκτός του προγράμματος υπάρχει επιβάρυνση οικονομική


Νοσοκομειακή φροντίδα

Εάν χρειαστεί νοσηλεία μετά το χειρουργείο και ο ασθενής κάνει εισαγωγή θα υπάρξει χρέωση για το δωμάτιο και την νοσηλευτική φροντίδα. Επιπρόσθετα θα πρέπει να έχουμε υπόψη ότι εξετάσεις , φάρμακα ή υπηρεσίες που μπορεί να χρησιμοποιηθούν θα  αυξήσουν το κόστος της επέμβασης.
Εάν η ανάνηψη γίνεται στην μονάδα εντατικής θεραπείας που είναι συχνό σε μεγάλες επεμβάσεις όπως λόγου χάρη σε εγχειρήσεις καρδιάς , μεταμοσχεύσεις , μείζονες επεμβάσεις στην κοιλία και στο θώρακα αλλά και σε τραύμα θα πρέπει να αναμένετε μια σημαντική αύξησης της δαπάνης.

Φάρμακα

Τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης είναι μια πρόσθετη δαπάνη. Τα φάρμακα που δίνονται περιλαμβάνουν τα ενδοφλέβια και τα πτητικά φάρμακα της αναισθησίας ως και οποιαδήποτε ειδικά φάρμακα που είναι απαραίτητα κατά τη διάρκεια της επέμβασης, όπως πχ ένα αντιβιοτικό.