Παναγιώτης Βαμβακάς MD PhD       
        Γενικός Χειρουργός

ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΓΑΣΤΡΟΣΤΟΜΙΑ

Η Διαδερμική Ενδοσκοπική Γαστροστομία (PEG) είναι μια μέθοδος με την οποία γίνεται εισαγωγή ενός λεπτού ειδικού σωλήνα στο στομάχι δια μέσου του κοιλιακού τοιχώματος υπό ενδοσκοπική καθοδήγηση.

Η τοποθέτηση της γαστροστομίας επιτρέπει την σίτιση του ατόμου με  φαγητό (ομογενοποιημένο) μέσω του σωλήνα της γαστροστομίας απευθείας στο στομάχι, όταν η κατάποση θεωρείται αδύνατη ή γίνεται με δυσκολία.

Σύμφωνα με τις  κατευθυντήριες οδηγίες, όταν η από του στόματος διατροφή του ασθενούς  είναι ανεπαρκής για χρονικό διάστημα >2-3 εβδομάδων θα πρέπει να εξασφαλιστεί οδός για  εντερική διατροφή.

Η τοποθέτηση της διαδερμικής ενδοσκοπικής γαστροστομίας – PEG είναι μια ανώδυνη και απόλυτα ασφαλής διαδικασία που δεν ξεπερνάει τα 20 λεπτά

 

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΓΑΣΤΡΟΣΤΟΜΙΑΣ

1. Όγκοι κεφαλής-τραχήλου που προκαλούν στένωση του στοματοφάρυγγα  

2.   Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις (παρατεταμένο κώμα)

3.   Αγγειακό  Εγκεφαλικό επεισόδιο   με διαταραχές συνείδησης-κατάποσης

4.   Όγκοι εγκεφάλου

5. Νευρολογικές Παθήσεις (Parkinson’s disease, πλάγια μυατραφική σκλήρυνση)

6.   Καχεξία σε ασθενείς με AIDS

7.   Σύνδρομο βραχέως εντέρου

8.   Επεμβάσεις ανακατασκευής προσωπικού κρανίου

9.   Πολυτραυματίες

10.   Καχεξία σε κυστική ίνωση, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια

11.   Συγγενείς ανωμαλίες (τραχειοσοφαγικά συρίγγια)

12.   Aποσυμπίεση στομάχου σε αποφρακτικά αίτια ανώτερου και κατώτερου πεπτικού


Παναγιώτης Βαμβακάς Γενικός Χειρουργός

Αντενδείξεις  ενδοσκοπικής γαστροστομίας 

- Διαταραχές πηκτικότητας (INR>1.5, aPTT>50sec, PLT< 50000), Αιμοδυναμική αστάθεια - Γενικευμένη καρκινωμάτωση κοιλίας                                                    -Μεγάλη ασκιτική συλλογή -Περιτονίτιδα, Σήψη, νευρογενής ανορεξία, ψύχωση  - Μικρό προσδόκιμο επιβίωσης, ιδίως σε ογκολογικούς ασθενείς τελικούσταδίου                         -Ολική γαστρεκτομή

Επιπλοκές

Σε οποιαδήποτε επεμβατική πράξη ενδέχεται να συμβούν άμεσες επιπλοκές οι οποίες ελαχιστοποιούνται από την εμπειρία και την τεχνική του ιατρού.

Στην ενδοσκοπική γαστροστομία οι άμεσες και σοβαρές επιπλοκές δεν ξεπερνούν το 0.5-1% και κυρίως αφορούν τη διάτρηση κοίλου σπλάχνου και την ενδοσκοιλιακή αιμορραγία όπου και απαιτείται άμεση χειρουργική παρέμβαση.

Με την πάροδο του χρόνου όμως δύναται να συμβούν απώτερες επιπλοκές στο 10%-30% των περιπτώσεων με κυριότερες την απόφραξη του σωλήνα της γαστροστομίας από τροφές, την αποκοπή του σωλήνα της γαστροστομίας, την μόλυνση του δέρματος (Κυτταρίτιδα πέριξ του στόματος, Περιστοματική ανάπτυξη κοκκιώδους ιστού) και το ενταφιασμό του σωλήνα της γαστροστομίας εντός του κοιλιακού τοιχώματος. Όλες αυτές όμως οι επιπλοκές προλαμβάνονται εάν ακολουθούνται σχολαστικά οι οδηγίες

Μετά την τοποθέτηση

Μετά την τοποθέτηση της γαστροστομίας συστήνεται κατά το πρώτο 12ωρο να πραγματοποιούνται τακτικές περιστροφές του σωλήνα σίτισης, προκειμένου να αρχίσει ομαλά η διεργασία της συριγγοποίησης. Η σίτιση ξεκινά προοδευτικά με νερό το δεύτερο 12ωρο. Τροφή χορηγείται την δεύτερη ημέρα  και εφόσον γίνεται καλώς ανεκτή από τον ασθενή προχωρούμε την επόμενη, στην κανονική, πλήρη σίτιση σύμφωνα με τις θερμιδικές του ανάγκες.

Πόσο διάστημα μπορεί να παραμείνει ο σωλήνας της γαστροστομίας;

Τ ο χρονικό διάστημα στο οποίο μπορεί να παραμείνει ο σωλήνας της γαστροστομίας εξαρτάται από το υλικό αυτού. Σε γενικές γραμμές μπορεί να παραμείνει έως και 1 έτος μέχρι να χρειαστεί αντικατάσταση.  Σε περίπτωση που ο ασθενής σιτίζεται από το στόμα ο σωλήνας της γαστροστομίας μπορεί να εξαχθεί (απαιτούνται 10-15 ημέρες μετά την τοποθέτηση του) με μιά απλή ενδοσκόπηση ή και χωρίς αυτήν με βάση το είδος της γαστροστομίας. Ο συριγγώδης πόρος επί του κοιλιακού τοιχώματος συγκλείνει πλήρως σε 24-48 ώρες


Παναγιώτης Βαμβακάς MD PhD

 Γενικός Χειρουργός

Levin σίτησης ή γαστροστομία;

Η μέχρι σήμερα εναλλακτική της γαστροστομίας μέθοδος που είναι το Levin σίτισης, δεν συνιστάται πλέον καθώς έχει σοβαρά μειονεκτήματα:

1) Το Levin είναι  ενοχλητικό για τον ασθενή. Ο ασθενής υποχρεώνεται να ζει με ένα ξένο σώμα στη μύτη του και το λαιμό του, περιοχές υψηλής αισθητικότητας. Συχνά οι ασθενείς αφαιρούν μόνοι τους το Levin σίτισης, εξαιτίας αυτής της ενόχλησης.

2) Διατηρεί ανοικτό τον οισοφάγο και την είσοδο του στομάχου, με συνέπεια τροφές και γαστρικά υγρά να παλινδρομούν γύρω από το σωλήνα προς τον οισοφάγο, το φάρυγγα και από εκεί στην τραχεία και τους πνεύμονες, με συνέπεια πνευμονίες από εισρόφηση. Στη γαστροστομία δεν υπάρχει τίποτε μέσα στον οισοφάγο, με συνέπεια να διατηρείται κλειστός .

3) Το Levin χρειάζεται τακτικές αντικαταστάσεις, σε αντίθεση με τη γαστροστομία που αντικαθίσταται περίπου μία φορά το χρόνο.

4) Το Levin δεν μπορεί να στερεωθεί καλά. Η στερέωση γίνεται μόνο με μια αυτοκόλλητη ταινία που κολλάει στη μύτη. Ο σωλήνας της γαστροστομίας ασφαλίζεται στη θέση του μέσω ενός δίσκου  και αποτρέπει την έξοδό του.

5) Το Levin πολύ συχνά αποφράσσεται από τροφές, λόγω του μεγάλου μήκους του, του κυρτού άκρου του και του περάσματος από κυρτά σημεία. Ο σωλήνας της γαστροστομίας δεν αποφράσσεται συχνά, καθώς έχει μικρό μήκος, είναι ευθύς και το εσωτερικό του άκρο ανοικτό.

6) Η τοποθέτηση και κάθε αντικατάσταση του Levin σίτισης είναι πολύ ενοχλητική για τον ασθενή διαδικασία, σε αντίθεση με τη γαστροστομία, που αντικαθίσταται ανώδυνα


Λαπαροσκοπική γαστροστομία

Η πρόσφατη πρόοδος της λαπαροσκοπικής τεχνικής για την τοποθέτηση γαστροστομίας προσφέρει εναλλακτική λύση, έναντι της ανοιχτής χειρουργικής διαδικασίας, σε ασθενείς που δεν μπορούν να υποστούν ενδοσκοπική ή ακτινολογική τοποθέτηση. Το πλεονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι ότι επιτρέπει την επισκόπηση της περιτοναϊκής κοιλότητας και ελαχιστοποιεί την πιθανότητα τραυματισμού των οργάνων των παρακείμενων του στομάχου. Μειονέκτημα της μεθόδου είναι η ανάγκη χειρουργικής αίθουσας καθώς και το απαιτούμενο κόστος. Κίνδυνοι που εγκυμονούν είναι η διάτρηση από την εισαγωγή του τροκάρ καθώς και οι κίνδυνοι από την αναισθησία.

 


Διαδερμική ενδοσκοπική γαστροστομία