Παναγιώτης Βαμβακάς MD PhD       
        Γενικός Χειρουργός

ΗΠΑΡ

Το ήπαρ και το πάγκρεας αποτελούν τους δύο μεγαλύτερους αδένες του πεπτικού συστήματος.Το ήπαρ με βάρος περίπου 2.000 gr , είναι ο μεγαλύτερος μεικτός αδένας του σώματος. Το ήπαρ μπορεί να χαρακτηριστεί σαν πολύπλοκο χημικό εργαστήριο, μέσα στο οποίο μετά από πολυσύνθετη χημική εργασία, παράγονται τα εκκρίματά του. Το εξωκρινές προϊόν του ήπατος είναι η χολή. Τα άλατα των χολικών οξέων που περιέχονται στην χολή χρησιμεύουν για την γαλακτοποίηση και έτσι την πέψη των λιπών στο έντερο. Οι χολοχρωστικές σχηματίζονται από την χολεθρίνη που είναι προϊόν της αίμης χωρίς σίδηρο και προέρχονται από τα καταστρεφόμενα ερυθροκύτταρα.Η χολή που παράγεται από το ήπαρ, αθροίζεται στην χοληδόχο κύστη, από όπου μεταφέρεται στο 12/δάκτυλο ανάλογα με τις ανάγκες.Η πιο σημαντική λειτουργία του ήπατος, είναι η συμμετοχή του στο μεταβολισμό των υδατανθράκων, πρωτεϊνών και λιπών (το μεγαλύτερο μεταβολικό όργανο του σώματος) και έτσι εξηγείται και η πληθώρα των αγγείων του.Περίπου 1,5 l αίματος περνούν κάθε λεπτό από το ήπαρ.Το ήπαρ είναι εξαιρετικά ευαίσθητο στις κακώσεις και εύκολα μπορεί να υποστεί ρήξη του μαλακού του παρεγχύματος. Περιβάλλεται από κάψα συνδετικού ιστού (κάψα Glisson ).

Μορφή και θέση του ήπατος.

Το ήπαρ βρίσκεται στο άνω μέρος της κοιλίας, στο δεξιό υποχόνδριο και προς τα αριστερά εκτείνεται στο επιγάστριο μέχρι το αριστερό υποχόνδριο.Το ήπαρ στον υγιή ζωντανό άνθρωπο, έχει χρώμα ερυθρό-καστανό και μαλακή σύσταση. Το σχήμα του ήπατος μοιάζει με εγκάρσια τριγωνική πυραμίδα. Η κορυφή της πυραμίδας κατευθύνεται προς τα αριστερά, η δε αποστρογγυλωμένη βάση, βρίσκεται κάτω από την πλευρική μοίρα του διαφράγματος.Το πρόσθιο χείλος του ήπατος, φέρεται προς τα έξω κατά μήκος του πλευρικού τόξου.Στο ήπαρ διακρίνουμε δύο επιφάνειες, την άνω ή διαφραγματική και την κάτω ή σπλαγχνική. Το ήπαρ περιβάλλεται από περιτόναιο, εκτός από το τμήμα που έρχεται σε επαφή με το τενόντιο κέντρο του διαφράγματος (γυμνή επιφάνεια ήπατος).

Διαφραγματική επιφάνεια.

Η γυμνή επιφάνεια του ήπατος αφορίζεται από τις ανακάμψεις του τοιχωματικού στο περισπλάχνιο περιτόναιο, τα οποία συναντώνται στα δύο άκρα τους και σχηματίζουν το δεξιό και αριστερό τρίγωνο σύνδεσμο του ήπατος.Το πρόσθιο πέταλο ανακάμπτει προς τα εμπρός επί της άνω επιφάνειας του ήπατος και σχηματίζει το δρεπανοειδή σύνδεσμο. Ο δρεπανοειδής σύνδεσμος διαιρεί τη διαφραγματική επιφάνεια σε δεξιό και αριστερό ηπατικό λοβό. Ο δρεπανοειδής σύνδεσμος προσφύεται στην οπισθία επιφάνεια του προσθίου κοιλιακού τοιχώματος μέχρι τον ομφαλό και περιέχει το στρογγυλό σύνδεσμο του ήπατος (αποφραχθείσα αρ. ομφαλική φλέβα του εμβρύου).Η κάτω κοίλη φλέβα διέρχεται πίσω από τη γυμνή επιφάνεια του ήπατος.

Σπλαχνική επιφάνεια.

Η πύλη του ήπατος συνδέει δύο οβελιαίες αύλακες της κάτω επιφάνειας του ήπατος και σχηματίζεται το σχήμα Η.Στην αρ. οβελιαία αύλακα μπροστά παρατηρούμε τον στρογγυλό σύνδεσμο του ήπατος. Η δεξιά οβελιαία αύλακα, σχηματίζει μπροστά τον κυστικό βόθρο που φιλοξενεί την χοληδόχο κύστη. Στο πίσω μέρος της αύλακας είναι η κάτω κοίλη φλέβα. Μεταξύ των δύο αυλακών μπροστά από την πύλη του ήπατος σχηματίζεται ο τετράπλευρος λοβός του ήπατος και πίσω ο κερκοφόρος λοβός.

Στήριξη ήπατος

α) Δρεπανοειδής σύνδεσμος

β) Στεφανιαίος σύνδεσμος (φέρεται εγκάρσια στην άνω επιφάνεια του ήπατος)

γ) Τρίγωνος σύνδεσμος (αποτελούν τα πέρατα του στεφανιαίου συνδέσμου)

δ) ελάσσον επίπλουν ή ηπατογαστρικός σύνδεσμος.

  Υφή Ήπατος.

Η κάψα του Glisson η οποία περιβάλλει το ήπαρ κάτω από το περισπλάγχνιο πέταλο του περιτοναίου, εκπέμπει μέσα στο παρέγχυμα του ήπατος προσεκβολές που σχηματίζουν ένα δίκτυο χαλαρού συνδετικού ιστού (έλυτρα Glisson ). Κάθε ένα από τα έλυτρα περιβάλλει κλάδο της ηπατικής αρτηρίας, κλάδο της πυλαίας φλέβας, ένα χοληφόρο πόρο και λεμφαγγεία. Στα μεσοδιαστήματα του δικτύου υπάρχουν τα επιθηλιακά κύτταρα του ήπατος που σχηματίζουν τα ηπατικά λόβια. Κάθε ηπατικό λόβιο διελαύνεται από την κεντρική φλέβα. Οι κεντρικές φλέβες αφού δεχθούν το αίμα της πυλαίας φλέβας, εκβάλλουν στις εμβόλιμες φλέβες εν συνεχεία στις υπολόβιες και μετά σχηματίζουν τις ηπατικές φλέβες.Το ηπατικό λόβιο έχει σχήμα πυραμίδας με πολυγωνική επιφάνεια και η διάμετρός του είναι 1-2 mm και το μήκος του 2 mm .Μεταξύ των λοβίων υπάρχουν μεσολόβια διαστήματα (σχισμοειδή) που περιέχουν αιμοφόρα τριχοειδή των οποίων οι κλάδοι εισέρχονται μέσα στο ηπατικό λόβιο μεταφέροντας αίμα από την πυλαία φλέβα και αρτηριακό αίμα της ηπατικής αρτηρίας στα κολποειδή τριχοειδή του ηπατικού λοβίου.Οι γωνίες των μεσολοβίων διαστημάτων που είναι ευρύτερες διελαύνεται από την λεγόμενη πυλαία τριάδα του Glisson (κλάδος ηπατικής αρτηρίας–κλάδος πυλαίας φλέβας-χοληφόρος πόρος).Στο κέντρο του λοβίου υπάρχει η κεντρική φλέβα.

Εξωηπατικοί Χοληφόροι Οδοί και Χοληδόχος Κύστη.

Η χολή φθάνει στην 2η μοίρα του 12/δακτύλου με την εξωηπατική χοληφόρο οδό.Ο δεξιός και αριστερός ηπατικός πόρος συνενούμενος στις πύλες του ήπατος σχηματίζουν τον κοινό ηπατικό πόρο μήκους 4-6 cm . Ο κυστικός πόρος 3-4 cm εκφύεται από την χοληδόχο κύστη και συνενώνεται με τον κοινό ηπατικό πόρο. Από την συνένωση αυτή σχηματίζεται ο χοληδόχος πόρος μήκους 6-8 cm , που δια μέσου του ηπατοδωδεκαδακτυλικού συνδέσμου καταλήγει στο πίσω μέρος του έσω τοιχώματος της 2ης μοίρας του 12/δακτύλου, όπου στο 77% των περιπτώσεων εκβάλλει μαζί με τον παγκρεατικό πόρο στην μείζονα δωδεκαδακτυλική θηλή (φύμα του Vater ). Σε 50% των περιπτώσεων οι δύο πόροι σχηματίζουν κοινή ηπατοπαγκρεατική λήκυθο. Κάθε πόρος προτού έλθει στην λήκυθο έχει σφιγκτήρα μυ. Η ίδια η λήκυθος κλείνει με δικό της σφιγκτήρα μυ (σφιγκτήρας του Oddi ).

Χοληδόχος κύστη.

Έχει μορφή αχλαδιού μήκους 8-12 cm , πλάτους 4-5 cm και χωράει 30-80 ml υγρού. Η λειτουργία της συνιστάται στην συλλογή και συμπύκνωση της χολής.Βρίσκεται στο κυστικό βόθρο της κάτω επιφάνειας του ήπατος με το οποίο συνδέεται με συνδετικό ιστό. Ο πυθμένας της κύστεως όταν είναι πολύ γεμάτη προβάλλει από το κάτω χείλος του ήπατος και ακουμπάει κατευθείαν στο πρόσθιο κοιλιακό τοίχωμα.

Ροή της χολής.

Η πορεία της χολής στις χοληφόρους οδούς ελέγχεται ακτινογραφικά με την χορήγηση από το στόμα η ενδοφλέβια σκιαγραφικής ουσίας που απεκκρίνεται από το ήπαρ.Η διάνοιξη του σφιγκτήρα του Oddi και η κένωση της χοληδόχου κύστης ελέγχονται από ορμονικούς μηχανισμούς.Παλινδρόμηση χολής μέσα στο παγκρεατικό πόρο είναι παθολογική κατάσταση και οδηγεί σε βαριά παγκρεατίτιδα και νέκρωση του παγκρέατος.


Παναγιώτης Βαμβακάς Γενικός Χειρουργός

Ποιες χειρουργικές παθήσεις αντιμετωπίζονται:

 • πρωτοπαθείς -δευτεροπαθείς όγκοι του ήπατος,
 • καλοήθεις όγκοι του ήπατος,
 • εχινόκοκκοι κύστεις του ήπατος,
 • κυστικές βλάβες του ήπατος,
 • χολαγγειοκαρκίνωμα της πύλης του ήπατος και του περιφερικού τμήματος του χοληδόχου πόρου,
 • νεοπλάσματα χοληδόχου κύστεως,
 • χολολιθίαση, λιθίαση χοληδόχου πόρου, ενδοηπατική λιθίαση – Κύστεις του χοληδόχου πόρου,
 • κακώσεις χοληφόρων,
 • καλοήθεις και κακοήθεις όγκοι του παγκρέατος,
 • κυστικοί όγκοι παγκρέατος,
 • παγκρεατίτιδα(οξεία, χρόνια),
 • ενδοκρινικοί όγκοι (παγκρέατος, επινεφριδίων)

ERCP

Η ERCP (Ενδοσκοπική Παλίνδρομη Χολάγγειο-Παγκρεατογραφία) είναι η εξέταση που χρησιμοποιείται για τη διάγνωση και αντιμετώπιση παθήσεων των χοληφόρων και του παγκρέατος, με την βοήθεια του ενδοσκοπίου και της ακτινοσκόπησης. Τα χοληφόρα αποτελούν το αποχετευτικό σύστημα του ήπατος, μέσω του οποίου απεκκρίνεται η χολή στο δωδεκαδάκτυλο, σε μία περιοχή που ονομάζεται φύμα του Vater.

Ο παγκρεατικός πόρος παροχετεύει τα παγκρεατικά υγρά στο ίδιο σημείο. Σήμερα η ERCP έχει αντικαταστήσει πολλές από τις χειρουργικές επεμβάσεις που γίνονταν παλαιότερα για τα νοσήματα των χοληφόρων και του παγκρέατος

διάβασε περισσότερα...

εργαστηριακός έλεγχος του ήπατος  

Ο συνήθης εργαστηριακός έλεγχος του ήπατος και των χοληφόρων περιλαμβάνει τον προσδιορισμό της χολερυθρίνης, των αμινοτρανσφερασών (SGOT,SGPT), της αλκαλικής φωσφατάσης (ALP) και της γ-γλουταμινικής τρανσπεπτιδάσης (γ-GT). Ο έλεγχος αυτός δεν εκφράζει την ηπατοκυτταρική λειτουργία αλλά την βλάβη των ηπατοκυττάρων ή/και του επιθηλίου των χοληφόρων. O εκτενέστερος εργαστηριακός έλεγχος του ήπατος περιλαμβάνει  την εξέταση της συνθετικής ικανότητας (μέτρηση της λευκωματίνης του ορού και του χρόνου προθρομβίνης) και την αναζήτηση αντιγόνων ή/και αντισωμάτων των ιογενών ηπατιτίδων, αυτοαντισωμάτων, διαταραχών των ανοσοσφαιρινών κλπ. Kάθε διαταραχή των εξετάσεων του ήπατος πρέπει να διερευνάται, γιατί μπορεί να υποδηλώνει  σοβαρή ηπατική νόσο.
Tο σύνδρομο Gilbert (οικογενής έμμεση υπερχολερυθριναιμία) αποτελεί τη συχνότερη αιτία έμμεσης υπερχολερυθριναιμίας (περίπου 6% του γενικού πληθυσμού). Οι αμινοτρανσφεράσες του ορού αποτελούν δείκτες ηπατοκυτταρικής νέκρωσης (κυτταρόλυσης). H συχνότερη αιτία αύξησης των αμινοτρανσφερασών είναι η μη αλκοολική λιπώδης νόσος του ήπατος. Η κατ΄εξοχήν κλινική αξία της γ-GT συνίσταται στον καθορισμό της ηπατικής προέλευσης της αυξημένης αλκαλικής φωσφατάσης (Χολοστατικά σύνδρομα).  

Ηπατίτιδα

Ηπατίτιδα λέγεται η νέκρωση και φλεγμονή του ηπατικού παρεγχύματος. Διακρίνεται σε οξεία (διάρκεια < 6 μήνες) και χρονία (> 6 μήνες).
Τα αίτια της οξείας ηπατίτιδας είναι  :  
• Oξεία ιογενής ηπατίτιδα (HAV, HBV, HCV, HDV, HEV)
• Hπατίτιδα από ηπατιτιδομιμητικούς ιούς (CMV,ιός Epstein-Barr,ιός της ιλαράς και ερυθράς,parvo, herpes 6 κλπ)
• Φάρμακα, τοξικές ουσίες, βότανα
• Iσχαιμική ηπατίτιδα
• Αυτοάνοσες
• Παροξύνσεις χρονίων ηπατίτιδων (HBV, αυτοάνοσες)
 Οι ιοί της ηπατίτιδας Β, C και D μεταδίδονται παρεντερικά και προκαλούν οξεία και χρόνια λοίμωξη, ενώ οι ιοί Α και Ε  μεταδίδονται με την κοπροανοστοματική οδό και δεν προκαλούν χρονιότητα. Η διάγνωση της οξείας ή χρόνιας ιογενούς ηπατίτιδας στηρίζεται  στην ανεύρεση των κατάλληλων ορολογικών δεικτών σε συνδυασμό με την αναζήτηση ορισμένες φορές των πυρηνικών οξέων του ιού με ευαίσθητες τεχνικές μοριακής βιολογίας. Η
αντιμετώπιση της οξείας ηπατίτιδας είναι  συμπτωματική. Στη θεραπευτική προσέγγιση της χρόνιας ηπατίτιδας Β, βασικός στόχος είναι  η επίτευξη μακροχρόνιας ιολογικής ύφεσης, ενώ στη χρόνια ηπατίτιδα C στόχος της θεραπείας είναι  η εκκρίζωση του ιού. H πρόληψη της λοίμωξης από τους ηπατοτρόπους ιούς  στηρίζεται  στην  ενημέρωση των ομάδων αυξημένου κινδύνου σχετικά με τους τρόπους μετάδοσης και κυρίως στην εφαρμογή προγραμμάτων εμβολιασμού έναντι των ιών ηπατίτιδας Α και Β. 


ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΜΒΑΚΑΣ MD PhD

ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

χολοκυστεκτομή

Η πλέον διαδεδομένη επέμβαση της λαπαροσκοπικής χειρουργικής είναι η λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή. Αποτελεί διεθνώς το golden standard στην θεραπεία...

διάβασε περισσότερα...

χρόνια ηπατίτιδα

Τα αίτια της χρονίας ηπατίτιδας είναι  :

• Xρονία ιογενής ηπατίτιδα (HBV, HCV, HDV)
• Λήψη φαρμάκων, βοτάνων ή έκθεση σε τοξικές ουσίες
• Kατάχρηση αιθυλικής αλκοόλης
• Mη αλκοολική στεατοηπατίτιδα
• Aυτοάνοσες ηπατίτιδες (I, II, χωρίς αυτοαντισώματα)
• Πρωτοπαθής χολική κίρρωση
• Πρωτοπαθής σκληρυντική χολαγγειίτιδα
• Nόσος Wilson
• Aιμοχρωμάτωση, πρωτοπαθής ή δευτεροπαθής
• Έλλειψη α1 αντιθρυψίνης
• Yπερθυρεοειδισμός
• Eντεροπάθεια από δυσανεξία στη γλουτένη
• Nόσος του Addison
• Kρυψιγενής
Τα αίτια της χρονίας ηπατίτιδας μπορεί να οδηγήσουν σε κίρρωση ήπατος. Η κίρρωση του ήπατος αναφέρεται σε διαταραχή της αρχιτεκτονικής του ήπατος που χαρακτηρίζεται από διάχυτη ίνωση και παρουσία αναγεννητικών όζων. Η κίρρωση του ήπατος επιπλέκεται από εκδηλώσεις πυλαίας υπέρτασης και ηπατικής ανεπάρκειας. Όλοι οι κιρρωτικοί ασθενείς πρέπει να υποβάλλονται σε ενδοσκόπηση για την διάγνωση των κιρσών οισοφάγου. Ο κιρρωτικός ασθενής με ασκίτη πρέπει να παρακεντάται επί  πυρετού και σε κάθε αιφνίδια επιδείνωση της γενικής του κατάστασης. Για την θεραπεία του ασκίτη συνιστάται μείωση της πρόσληψης άλατος και χορήγηση σπιρονολακτόνης, με ή χωρίς φουροσεμίδη. Ολική εκκενωτική παρακέντηση πρέπει  να επιχειρείται σε μεγάλο ή ανθεκτικό στα διουρητκά ασκίτη. Πρέπει να συνοδεύεται πάντοτε από ενδοφλέβια έγχυση λευκωματίνης (8 gr/lt ασκίτη). Οι λοιμώξεις (πχ αυτόματη βακτηριακή περιτονίτιδα, συχνά χωρίς πυρετό), τα φάρμακα (πχ βενζοδιαζεπίνες, διουρητικά) και η αιμορραγία του πεπτικού αποτελούν τις συχνότερες αιτίες αιφνίδιας επιβάρυνσης του κιρρωτικού ασθενούς.

καρκίνος ήπατος


Περισσότερες από το 90% των περιπτώσεων ηπατοκυτταρικού καρκίνου (ΗΚΚ) αναπτύσσεται σε κιρρωτικό ήπαρ, αποτελώντας την κυριότερη αιτία θανάτου σε κιρρωτκούς ασθενείς. Η εμφάνιση ΗΚΚ κάθε χρόνο είναι: 2% σε HBV, 3-8% σε HCV και 1-3% σε αλκοολική κίρρωση. Η εξέλιξη των απεικονιστικών μεθόδων έχει βοηθήσει στη διερεύνηση των νοσημάτων του ήπατος, κυρίως των εστιακών (καλοήθων και νεοπλασματικών). Συχνά,
είναι απαραίτητη η χρήση συνδυασμών απεικονιστικών εξετάσεων,  ενώ η συνεκτίμηση των κλινικών και εργαστηριακών ευρημάτων είναι απαραίτητη.  
Η χολόσταση αναφέρεται  στο σύνολο των κλινικών, βιοχημικών και ιστολογικών εκδηλώσεων που οφείλονται σε ελάττωση ή αναστολή της χολικής ροής. Η χολή συσσωρεύεται στα ηπατοκύτταρα και στις χοληφόρους οδούς, ενώ στο αίμα κατακρατούνται τα συστατικά που φυσιολογικώς απεκκρίνονται στη χολή. Η χολόσταση μπορεί να οφείλεται σε βλάβη εντοπιζόμενη σε οποιοδήποτε σημείο της χολικής απέκκρισης, από τη μεμβράνη
του ηπατοκυττάρου μέχρι  το φύμα του Vater. Η χολόσταση από μηχανική άποψη διακρίνεται σε ενδοηπατική και εξωηπατική. Η ενδοηπατική χολόσταση αναφέρεται  στα νοσήματα, που παραβλάπτουν την χολική παραγωγή ή απέκκριση (λόγω δυσλειτουργίας των ηπατοκυττάρων) ή την ενδοηπατική ροή της λόγω βλάβης των μικρών χοληφόρων. H εξωηπατική χολόσταση (αποφρακτικός ίκτερος), οφείλεται σε απόφραξη των μεγάλων χοληφόρων πόρων. H διάκριση είναι σημαντική για τη διαφορική διάγνωση και την αντιμετώπιση του αιτίου της χολόστασης. Η εξωηπατική χολόσταση αντιμετωπίζεται  με ενδοσκοπική ή χειρουργική παρέμβαση, ενώ η ενδοηπατική με φαρμακευτική αγωγή. Η κλινική και η εργαστηριακή εικόνα είναι  χρήσιμες στην διαγνωστική προσέγγιση ασθενή με νοσήματα των χοληφόρων. Η Ενδοσκοπική Παλίνδρομη  Xολάγγειο- παγκρεατογραφία(ERCP) έχει σαν σύνθετη ενδοσκόπηση, επιπλοκές (ήπιες αλλά και σοβαρές) και θα πρέπει  να χρησιμοποιείται με φειδώ για αμιγώς διαγνωστικούς σκοπούς, όμως, οι δυνατότητες λήψης υλικού για ιστολογική και  κυτταρολογική εξέταση καθώς και άμεσης, σε ένα χρόνο, εφαρμογής θεραπείας την καθιστούν συχνά πρώτη επιλογή  σε μια πλειάδα παθήσεων της περιοχής  του φύματος του Vater