Παναγιώτης Βαμβακάς MD PhD       
        Γενικός Χειρουργός

Χειρουργική ανώτερου πεπτικού

Το ανώτερο πεπτικό περιλαμβάνει τον οισοφάγο, το στόμαχο και το δωδεκαδάκτυλο που είναι το αρχικό τμήμα του λεπτού εντέρου. Τα όργανα του ανωτέρου πεπτικού είναι όλα προσβάσιμα με το ενδοσκόπιο γεγονός που κάνει πιο εύκολη τη διάγνωση των αντίστοιχων παθήσεων. Οι παθήσεις αυτών των οργάνων είναι αντικείμενο της χειρουργικής του ανωτέρου πεπτικού και διακρίνονται σε καλοήθεις και κακοήθεις.

                                                                     Στις καλοήθεις παθήσεις διακρίνουμε τις εξής: 

 • Αχαλασία Οισοφάγου
 • Διαφραγματοκήλη
 • Γαστροοισοφαγική Παλινδρόμηση
 • Πεπτικό Έλκος 
 • Καλοήθεις όγκοι                                                                                                                                                                                                                Στις κακοήθεις παθήσεις διακρίνουμε τις εξής
  • Καρκίνος Οισοφάγου - Οισοφάγος Barrett  (προκαρκινωματώδης κατάσταση)
  • GIST Στομάχου
  • Λέμφωμα Στομάχου
  • Καρκίνος Στομάχου
     διαβάστε περισσότερα...Παναγιώτης Βαμβακάς                     Γενικός Χειρουργός
Χειρουργική γαστροστομία

Η τοποθέτηση της γαστροστομίας επιτρέπει την σίτιση του ατόμου με  φαγητό (ομογενοποιημένο) μέσω του σωλήνα της γαστροστομίας απευθείας στο στομάχι, όταν η κατάποση θεωρείται αδύνατη ή γίνεται με δυσκολία...

διαβάστε περισσότερα... 
κάθετη γαστρεκτομή

διαβάστε περισσότερα...

οξεία παγκρεατίτιδα

διαβάστε περισσότερα...

αιμορραγία ανώτερου πεπτικού

διαβάστε περισσότερα...


ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΜΒΑΚΑΣ MD PhD

ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Διαδερμική ενδοσκοπική γαστροστομία (PEG)

διαβάστε περισσότερα...

Ολική γαστρεκτομή

διαβάστε περισσότερα...

Παγκρατεκτομή κατά Whipple

διαβάστε περισσότερα...